Hà Nội

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé
1 Hà Nội Nghệ An Giường 240km 5 tiếng 6 chuyến/ngày

230.000đ/vé

Mua vé
2 Hà Nội Vinh Giường 300km 6 tiếng 6 chuyến/ngày

230.000đ/vé

Mua vé
3 Hà Nội Cửa Lò Giường 290km 6 tiếng 4 chuyến/ngày

230.000đ/vé

Mua vé

Nghệ An

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé
1 Nghệ An Hà Nội Giường 240km 5 tiếng 6 chuyến/ngày

230.000đ/vé

Mua vé
2 TP. Vinh Hà Nội Giường 300km 6 tiếng 6 chuyến/ngày

230.000đ/vé

Mua vé
3 Cửa Lò Hà Nội Giường 290km 6 tiếng 4 chuyến/ngày

230.000đ/vé

Mua vé
Phục vụ 100.000 lượt khách/năm

Phúc Lợi phục vụ hơn 100.000 lượt khách/ bình quân 1 năm trên tuyến Hà Nội - Nghệ An

Cam kết ba KHÔNG

KHÔNG bắt khách dọc đường - KHÔNG tăng giá vé dịp Lễ, Tết - KHÔNG để khách nằm luồng.

Mua vé Phúc Lợi dễ dàng

Quý khách có thể mua vé Phúc Lợi tại văn phòng hoặc trực tuyến trên Website.